Cursets de natació

NORMATIVA

·Les activitats tenen una durada equivalent al curs escolar, d’octubre a juny. El pagament serà trimestral; el primer s’efectuarà en el moment de la inscripció i la resta per domiciliació bancària. El mes de gener s’incrementarà el preu segons l’IPC pertinent.

·Si el cursetista no vol continuar amb l’activitat, haurà de tramitar la baixa per escrit a la recepció del centre i/o via e-mail abans del dia 15 del darrer mes del trimestre.

·Segons Decret 58/2010 és obligatori que tots els usuaris i usuàries d’instal·lacions esportives estiguin subscrits a una pòlissa d’assegurança individual. El cost serà de 3 €/trimestre. El mes de gener s’incrementarà el preu segon l’IPC pertinent.

·Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import abonat per cap motiu de baixa.

·Serà imprescindible un nombre mínim d’inscrits per tal de dur a terme l’activitat.

·Els cursetistes podran accedir als vestidors 15 minuts abans de l’inici de l’activitat. Un cop finalitzi l’activitat, disposaran de 15 minuts per sortir dels vestidors.

·Els cursetistes s’hauran de canviar als vestidors de grups assignats, independentment que els pares siguin abonats al centre.

·Les dutxes de vestidors romandran tancades al seu ús durant l’horari dels cursets per a garantir la rotació i organització de grups i vestuaris. Els monitors esbandiran als grups de cursetistes corresponents en les dutxes del recinte de la piscina.

·Un cop transcorreguts els 15 minuts per canviar als cursetistes, el personal tècnic passarà pels vestidors per revisar i desallotjar abans de l’arribada del següent grup. Els cursetistes i acompanyants de menors de 8 anys, abandonaran automàticament el vestidor. Preguem que siguin responsables amb el temps d’utilització dels espais.

·Els cursetistes menors de 8 anys podran entrar al vestidor de grups acompanyats; a partir d’aquesta edat hauran d’anar sols al vestidor que els correspon.

·És obligatori l’ús de casquet de bany i de xancletes/peücs.

·Es recomana portar ulleres, banyador d’eslip i banyador sencer.

·No està permesa l’entrada d’aliments i/o begudes als vestidors ni al recinte de la piscina.

·Per motius de seguretat es recomana no portar objectes de valor.

·La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats. Els objectes que s’hagin pogut recollir es guardaran a la recepció durant una setmana.

·És obligatori l’ús de casquet i sabatilles, opcionals mitjons de bany amb la protecció obligatòria de sabatilles.

·Qualsevol conducta grollera o ofensiva, qualificada de greu, produirà la immediata expulsió del centre.

·El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR L’ALTA

·El número de compte per a la domiciliació bancària.

·Fotocòpia de la targeta de la mútua i el darrer rebut de pagament.

·El pagament es realitzarà per domiciliació bancària trimestralment (la data de facturació del 1r trimestre és el 4 d’octubre). Des d’aleshores i fins a l’inici del següent trimestre el pagament s’efectuarà en efectiu o targeta. En el moment de la inscripció cal estar al corrent de pagaments.

DATES D’INSCRIPCIÓ

CURSOSCURSETISTES 21-22 I ABONATSNOUS CURSETISTES
ADULTDel 5 a l’11 de setembreA partir del 12 de setembre
INFANTILDel 12 al 18 de setembreA partir del 19 de setembre
PETITDel 19 al 25 de setembreA partir del 26 de setembre
BRESSOL I NADONSDel 26 de setembre al 2 d’octubreA partir del 3 d’octubre

DADES DEL CURS

1r trimestreDel 3 d’octubre al 22 de desembre
2n trimestreDel 9 de gener a l’1 d’abril
3r trimestreDe l’11 d’abril al 20 de juny
DIES FESTIUS: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 17 de gener, Setmana Santa del 3 al 10 d’abril i 1 de maig.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies