ACTIVITATS

Abonaments

3. Quota vàlida per al cònjuge de la Quota Adult i Abonament Jove (26-30 anys) i domiciliat en un mateix compte.
4. Quota que inclou a 1 fill fins als 17 anys.
5. Quota que inclou a 2 fills fins als 17 anys.
7. Quota vàlida per a majors de 61 anys.
8. Quota vàlida per a persones amb el carnet monoparental. Inclou 1 fill fins als 17 anys.
9. Quota vàlida per a persones que tenen algun grau de minusvalidesa (targeta acreditativa TGSS).

Si necessites més informació sobre les tarifes o vols conèixer les diferents ofertes del moment, a la recepció de Piscines de Vila-seca, t’informarem i et resoldrem tots els dubtes.