Activitats dirigides

Horaris

Normativa

 • L’horari de les activitats de la sala està a disposició dels usuaris a la recepció de la instal·lació i als punts d’informació habituals.
 • No es pot participar en una sessió passats els 10 primers minuts des de l’inici (temps d’escalfament).
 • No es pot abandonar la sessió sense previ avís al tècnic de la sala.
 • Els menors de 15 anys no poden utilitzar la sala d’activitats dirigides, excepte si es tracta d’activitats pensades per aquestes edats. Els joves de 15 a 17 anys han de consultar abans al tècnic com usar la sala d’activitats.
 • Cal respectar l’aforament màxim de les sales.
 • No es pot entrar amb bosses d’esport, banyadors, xancletes, amb el tors nu, amb roba o calçat de carrer, mullat ni menjant, ni fer ús d’ampolles o recipients de vidre.
 • Per fer l’activitat dirigida s’ha de portar el següent equip:
  • Roba esportiva
  • Tovallola (a totes les activitats dirigides)
  • Calçat d’ús exclusiu, amb la sola neta. Està prohibit entrar amb calçat del carrer.
 • Cal respectar els horaris d’utilització de la sala i a la resta d’usuaris.
 • Tot el material utilitzat s’ha de cuidar i respectar. Així com, s’ha de deixar al seu lloc habitual un cop finalitza la sessió.

Reanudar la instalación