Horaris

Tarifes

Normativa

 • Les activitats tenen una durada equivalent al curs escolar, d’octubre a juny. El pagament serà trimestral; el primer s’efectuarà en el moment de la inscripció i la resta per domiciliació bancària.
 • Si el cursetista no vol continuar amb l’activitat, haurà de tramitar la baixa per escrit a la recepció del centre i/o via e-mail abans del dia 15 del darrer mes del trimestre.
 • Segons Decret 58/2010 és obligatori que tots els usuaris i usuàries d’instal·lacions esportives estiguin subscrits a una pòlissa d’assegurança individual. El cost serà de 3€/trimestre.
 • Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import abonat per cap motiu de baixa.
 • Serà imprescindible un nombre mínim d’inscrits per tal de dur a terme l’activitat.
 • Els cursetistes podran accedir als vestidors 15 minuts abans de l’inici de l’activitat. Un cop finalitzi l’activitat, disposaran de 15 minuts per sortir dels vestidors.
 • L’acompanyant del cursetista menor de 8 anys haurà de posar-se sabatilles o peucs per accedir a la zona de peus netsi dutxes, respectant en tot moment la normativa de Salut i Higiene.
 • Els cursetistes s’hauran de canviar als vestidors de grups assignats, independentment que els pares siguin abonats al centre.
 • Un cop transcorreguts els 15 minuts per canviar als cursetistes, el personal tècnic passarà pels vestidors per revisar i desallotjar abans de l’arribada del següent grup. Els cursetistes i acompanyants de menors de 8 anys, abandonaran automàticament el vestidor. Preguem que siguin responsables amb el temps d’utilització dels espais.
 • Els cursetistes menors de 8 anys podran entrar al vestidor de grups acompanyats només amb 1 adult; a partir d’aquesta edat hauran d’anar sols al vestidor que els correspon.
 • No està permesa l’entrada d’aliments i/o begudes als vestidors ni al recinte de la piscina.
 • Per motius de seguretat es recomana no portar objectes de valor.
 • La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats. Els objectes que s’hagin pogut recollir es guardaran a la recepció durant una setmana.
 • És obligatori l’ús de casquet i sabatilles, opcionals mitjons de bany amb la protecció obligatòria de sabatilles.
 • Qualsevol conducta grollera o ofensiva, qualificada de greu, produirà la immediata expulsió del centre.
 • El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

Documentació necessària per tramitar l’alta

 • El número de compte per a la domiciliació bancària.
 • Fotocòpia de la targeta de la mútua i el darrer rebut de pagament.
 • El pagament es realitzarà en efectiu o targeta en el moment de donar-se d’alta. En el moment de la inscripció cal estar al corrent de pagaments.

Dates d’inscripció

CURSOSCURSETISTES 22-23 I ABONATSNOUS CURSETISTES
ADULTDel 24 de juliol al 20 d’agostA partir del 21 d’agost
INFANTILDel 24 de juliol al 20 d’agostA partir del 21 d’agost
PETITDel 24 de juliol al 20 d’agostA partir del 21 d’agost
BRESSOL I NADONSDel 24 de juliol al 20 d’agostA partir del 21 d’agost

Dades del curs 2023-2024

1r trimestreDel 2 d’octubre al 22 de desembre
2n trimestreDel 8 de gener al 23 de març
3r trimestreDel 2 d’abril al 22 de juny
DIES FESTIUS: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 17 de gener, Setmana Santa del 25 de març a l’1 d’abril i l’1 de maig.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies